ทำรายงานด้วยpower point

26 มิ.ย.

สัปดาห์ที่ผ่านมา ให้นักเรียนทำรายงานวิชาวิทยาศาสตร์ โดยการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  แล้วนำ้ข้อมูลมาแสดงโดยใช้โปรแกรม powerpoint  นักเรียนให้ความสนใจกันดีมาก  นักเรียนสามารถทำงานเสร็จทันตามเวลา แต่ยังพบจุดอ่อนและจุดแข็งของผลงานนักเรียน สรุปได้คือ

ข้อดี

  • นักเรียนสนใจในการทำงาน ตั้งใจทำงานกันเป็นอย่างดี
  • นักเรียนส่งงานครบ ทำงานได้สำเร็จ
  • ช่วยพัฒนาทักษะในการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตได้
  • ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ีดีขึ้น นักเรียนจะมีคำถามสอบถามครูมากขึ้น
  • นักเรียนส่งผลงานมาครูสามารถตรวจสอบเบื้องต้น แสดงข้อที่ควรพัฒนาให้นักเรียนแก้ไขได้ทันที

ข้อด้อย

  • นักเรียนมุ่งเน้นการตกแต่งslide เสียเวลากับกิจกรรมนี้มากเกินไป
  • ครูต้องคอยกำกับดูแลแนะแนวทางอย่างใกล้ชิด
  • นักเรียนยังนำเสนอรูปแบบที่ไม่น่าอ่าน เช่นพื้นหลังเด่นกว่าข้อความ ตัวหนังสือเล็กไป เป็นต้น

ข้อที่จะพัฒนาต่อไป

  • ให้นักเรียนนำเสนอรายงานหน้าชั้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย
  • ให้นักเรียนทำกิจกรรมเช่นนี้อีกเพื่อพัฒนาทั้งด้านทักษะการค้นคว้า สรุปรายงานและการนำเสนอรายงาน

ตัวอย่างงานของนักเรียน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: