แนะนำหนังสือน่าอ่าน

13 ก.ค.

ช่วงนี้ต้องเตรียมวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการอ่านคิดวิเคราะห์ฯของนักเรียน  พอดีนึกถึงหนังสือชุดครบเครื่องเรื่องการคิด ของดร.สุวิทย์  มูลคำ ก็เลยนำของท่านมาอ่านดู ปรากฎว่าได้ความคิดเรื่องการจัดกิจกรรมมากทีเีดียว  หนังสือชุดนี้ประกอบด้วย

 1. การสอนคิดวิเคราะห์
 2. การสอนคิดเปรียบเทียบ
 3. การสอนคิดสังเคราะห์
 4. การสอนคิดวิพากษ์
 5. การสอนคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 6. การสอนคิดประยุกต๋์
 7. การสอนคิดเชิงมโนทัศน์
 8. การสอนคิดเชิงกลยุทธ์
 9. การสอนคิดแก้ปัญหา
 10. การสอนคิดบูรณาการ
 11. การสอนคิดสร้างสรรค์
 12. การสอนคิดอนาคต

ภายในแต่ละเล่มนอกจากจะประกอบด้วยแนวคิดทฤษฎีของการสอนคิดแบบต่างๆแล้ว ยังมีแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมเสนอแนะในการฝึกคิด รวมทั้งมีแบบฝึกคิดให้ดูเป็นตัวอย่างมากพอสมควร  หากยังหาแนวทางของตนเองที่ชัดเจนไม่ได้ ลองศึกษาเอกสารแล้วนำไปใช้ดูก่อน แล้วค่อยประยุกต๋สร้างสรรค์นวัตกรรมของตนเองขึ้นมา

หากสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบของการจัดกิจกรรมการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน อาจเข้าทางของนวัตกรรมการศึกษาที่เราสามารถเป็นเจ้าได้อย่างภาคภูมิใจเหมือนนะคะ

ลองมองหาเอกสารชุดนี้ ที่ห้องบริการงานวิชาการของโรงเรียนดูนะคะ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: