ผลการประเมิน smedu in Thailand

17 ก.ค.

ผ่านการประเมินแล้วค่ะ   ที่จริงแล้วได้ความกรุณาจาก สทร.มากพอสมควรที่ให้โอกาสครูอย่างตนเอง ให้ได้รับการประเมินให้ผ่าน การประเมินไม่ว่าจะได้รับผลการประเมินว่าอยู่ระดับคุณภาพใดก็ตาม ก็จะต้องพัฒนาต่อไปอย่างแน่นอน ก่อนอื่นอยากจะประเมินตนเองเสียก่อน

จุดเด่นของผลงาน

 • มีความพยายามใช้เครื่องมือ หลายเครื่องมือในการจัดกิจกรรมตามแนวทางของโครงการพัฒนาบุคลากรครูฯ เช่น Slide share / you tube / word press /
 • มีการใช้เครื่องมือที่นอกเหนือจากเครื่องมือที่ได้รับการแนะนำ นั่นคือ google site
 • มีความพยายามที่จะทำให้เกิด ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน อย่างง่ายๆและรวดเร็ว โดยใช้ spreadsheet  form เครื่องมือของgoogle doc
 • หนึ่งคน สองเว็บ สองกลุ่มสาระ อันนี้เป็นธรรมชาติของครูโรงเรียนขยายโอกาสที่จะต้องสอนมากกว่า 1 กลุ่มสาระฯ (สิ่งนี้ถือว่าตนเองทุ่มเท ถึงแม้ผลงานจะงั้นๆ แต่ก็ได้คะแนนความตั้งใจพยายามแน่ๆ)

จุดด้อยของผลงาน

 • ใช้เครื่องมือที่ สทร.แนะนำ เช่น  Slide share / you tube / word press / ยังไม่เต็มความสามารถของเครื่องมือ
 • นักเรียนยังไม่ได้มีส่วนร่วมเป็นผู้นำเสนอผลงานของตนเอง เช่น การส่งผลงานของตนเองสู่เครื่องมือต่างๆ

ทั้งหมดนี้ก็สรุปเพียงจุดสำคัญที่มองเห็นได้ในขณะนี้ ซึ่งจริงแล้วมีมากกว่า  แต่อยากจะกล่าวถึงข้อจำกัดของการทำงานครั้งนี้

 • นักเรียนขาดทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เพราะเครื่องมือSlide share / you tube / facebook/ tweeter ใหม่สำหรับนักเรียนอย่างมาก นักเรียนไม่รู้จักมาก่อน และไม่ทราบวิธีใช้ ครูไม่มีเวลามากพอที่จะสอนให้นักเรียนใช้เครื่องมือได้ระยะเวลาสั้นๆ
 • นักเรียนไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ที่บ้าน ทำให้การดำเนินการต่างต้องใช้ในชั่วโมงเรียนเท่านั้น หรือช่วงเวลาที่ให้บริการของโรงเรียนเท่านั้น จึงเกิดปัญหาด้ายความต่อเนื่องในการทำงานของนักเรียน กล่าวคือนักเรียนไม่สามารถทำงานได้เสร็จสิ้นที่โรงเรียน
 • ครูเหนื่อย ต้องยอมรับว่าการดำเนินการดังกล่าวทำให้เพิ่มภาระงาน ครูต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้น ไม่อยากจะบอกว่าไม่มีเวลา  เพราะเคยมีคนสพฐ.มาตรวจโรงเรียนแล้วบอกว่า อาจารย์ต้องปรับตัวให้ได้กับการไม่มีเวลาทำงานเพราะภาระงานมากมาย ก็ก้มหน้ารับ  ไม่ได้่บ่นสทร.ว่าทำใ้ห้เหนื่อย เพราะงานนี้เต็มใจอยู่แล้ว  แต่อยากแถลงว่า มันเหนื่อยนะ

ขอเสนอแนะในการดำเนินงาน

 • ถึงแม้เครื่องมือจะใหม่สำหรับนักเรียน ขอให้ครูปรับใ้ช้เครื่องมือง่ายๆก่อน อย่าไปยึดติดกับเครื่องมือ แต่ขอให้ยึดติดกับหลักการของโครงการ คือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน  แล้วค่อยๆแนะนำเครื่องมือใหม่ให้นักเรียนคุ้นเคยต่อไป
 • ถึงแม้ไม่มีเวลาทำสื่อเอง ก็พยายามลิงค์หาสื่อหลากหลาย ที่มีจำนวนมากในอินเตอร์เน็ต
 • ให้ครูให้กำลังใจตนเอง อย่าท้อแท้กับความเหนื่อย ถือคติ ทำบ้างดีกว่าไม่ทำ หรืออะไรต่างๆที่จะทำใ้ห้เราได้มีโอกาสเริ่มต้น อย่ามองเห็นแต่ปัญหาในหนทางข้างหน้า เพราะใครอยากจะเดินไปข้างหน้าหากรู้ว่ามีแต่ขวากหนาม บั่นทอนกำลังใจตนเองตั้งแต่ยังไม่ได้ลงมือทำ

ความภาคภูมิใจ

 • ทำได้ทุกอย่างด้วยตนเอง ได้รับคำแนะนำจากผู้อื่นบ้าง ประมาณ 20% ที่เหลือศึกษาด้วยตนเองทั้งสิ้น ขอบคุณพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ทุกท่าน ที่มอบคุณลักษณะที่ดีให้แก่ตนเอง

หากมีบางท่านอยากติดตามผลงานเชิญติดตามได้ที่เมนูด้านข้าง เว็บไซต์ที่ลงท้ายว่า SMEDU ค่ะ

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: