Symposium โรงเรียนในฝัน

21 ส.ค.
ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ รองเลขาธิการ กพฐ. ได้บรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกสัมมนาในพิธีเปิดงานการประชุมสัมมนานำเสนอผลงานทางวิชาการโรงเรียนในฝัน 20-23 สิงหาคม 2553 สรุปได้ดังนี้
ครูที่พึงประสงค์
 • ครูที่ใฝ่เรียนรู้ กระตือรือร้นทั้งในและนอกห้องเรียน อย่างต่อเนื่องยาวนาน

ครูที่อยู่ในความทรงจำของนักเรียนยาวนาน

 • สร้างสรรค์
 • สอนสนุก
 • เข้าใจนักเรียน
ทำอย่างไรจึงเป็นครูที่ดีให้ได้
 • ต้องมีความคาดหวังสูงต่อตัวนักเรียน เชื่อมั่นในตัวนักเรียนว่านักเรียนจะสามารถพัฒนาได้ และทำให้นักเรียนรู้ตัวว่าครูมีความเชื่อมั่นในตัวของเขา
 • ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ และส่งเสริมให้นักเรียนคิดนอกกรอบด้วย
 • โดยเรื่องที่คิดต้องใกล้ตัวนักเรียน เป็นเรื่องที่คาดไม่ถึง และทำให้เด็กรู้สึกตื่นเต้น
 • ต้องเป็นบุคคลที่ปรับตัวได้ง่าย ปฏิบัติงานได้หลากหลาย
 • รับรู้ ถึงความต้องการของผู้อื่น
 • สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างหลากหลายในแต่ละวัน
 • ยืดหยุ่น ละมุนละม่อม จริงใจ
 • ต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความมั่นใจที่จะพัฒนาตนเอง
 • ไม่เฉื่อยชา
 • กระตือรือร้นในการรับรู้สิ่งใหม่ๆ
 • ใส่ใจนักเรียน
 • มีหลักในการพัฒนาตนเอง เช่นความถนัดและความสนใจของตนเอง
 • ต้องทำตนให้เป็นบุคคลธรรมดา ไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบ
 • แสดงความชื่นชมนักเรียน
 • แสดงความเห็นอกเห็นใจผู้ปกครอง
 • อาจไม่รู้ทุกเรื่อง ยอมรับในเรื่องที่ตนเองไม่รู้
 • กล่าวคำขอโทษบ้าง ตามความจำเป็น
การพัฒนาไม่จำเป็นต้องทำทุกข้อเลือกเพียงบางข้อเพื่อเริ่มต้น แล้วค่อยๆเพิ่มประเด็น ในที่สุดก็จะเป็นครูที่ดี…ที่สุด
เทคนิคการสอนเพื่อก้่าวสู่…ครูที่ยอดเยี่ยม
 • กำหนดเกณฑ์และการเรียนอย่างชัดเจน
 • รู้และเข้าใจเรื่องที่สอนอย่างแท้จริง ไม่สอนสิ่งที่ผิด
 • มีการศึกษาหาความรู้ทางอินเตอร์เน็ต
 • เป็นผู้ฟังที่ดีของนักเรียน
 • ไม่ดูถูกนักเรียน
 • มีการประเมินจุดเด่นจุดด้อยของชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง
 • จัดการประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการประเมินตามสภาพที่แท้จริง ไม่มุ่งเน้นการประเมินที่ใช้แบบประเมินในการตัดสินอย่างเดียวเท่านั้น
 • ยกย่องชมเชยนักเรียน ทั้งด้านความสามารถและความพยายามของนักเรียน
 • ต้องขยันเขียน โดยเฉพาะการบันทึกความก้าวหน้าของผู้เรียน และส่งให้ผู้เรียนได้รับรู้ ต้องเสริมแรงในทางบวกเท่านั้น
การบริหารผู้บริหาร
พื้นฐานความสัมพันธ์ ครูควรมองผู้บริหารว่าเป็นบุคคลธรรมดาเช่นเดียวกับตนเอง แต่มีอำนาจในมือ ครูควรใช้อำนาจของผู้บริหารให้เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนมากที่สุด
 • กรณีที่ 1 ครูและผู้บริหารมีความสัมพันธ์ต่อกันดีมาก ไม่มีปัญหาที่ส่งผลกระทบในการทำงานร่วมกัน สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ ผู้บริหารจะให้การสนับสนุนในทุกเรื่องอย่างเต็มที่ และครูจะมีความสุขและกล้าริเริ่มงานใหม่ๆ
 • กรณีที่ 2 ครูไม่มีปัญหากับผู้บริหาร แต่มีปัญหากับครูด้วยกันสิ่งที่่ทำดีอยู่แล้วก็ทำให้ดีขึ้นต่อไป แต่ภายใต้ข้อคิดที่ว่า try to fly under the radar หมายถึงว่าปลอดภัยไว้ก่อน ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
 • กรณีที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้บริหาร มีบรรยากาศไม่สู้ดี  ให้ครูบันทึกเหตุการณ์ทุกกรณีที่เกิดเหตุที่ทำให้เกิดบรรยากาศไม่ดี ให้ละเอียดทั้งวันเวลา รวมทั้งบทสนทนาทั้งหมด (ระวังจะเข้าข้างตนเองด้วย) นำข้อบันทึกดังกล่าวมาพิจารณาภายหลังด้วยเหตุผล อาจทำให้เกิดข้อสรุปได้ว่า เพราะเหตุใดจึงเกิดปัญหาขึ้น
 • กรณีที่ 4 ผู้บริหารมีปฏิกิริยาชัดเจนในทางลบต่อครู ครูสงบ ตั้งสติ ให้ความอ่อนน้อม และปฏิบัติในสิ่งที่พึ่งปฏิบัติตามนโยบายของโรงเรียน  ครูตั้งเป้าหมายในการทำงานใหม่ ตามหลักของความถูกต้องและพึงกระทำ แล้วเดินหน้าทำต่อไป
 • กรณีที่ 5 ผู้บริหารมีปฏิกิริยาชัดเจนและรุนแรงมากขึ้น ในทางลบต่อครู  ครูต้องไปปรึกษากับผู้บริหารในระดับสูงกว่า     ครูต้องลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิของตนเอง บนพื้นฐานของความถูกต้อง
 • กรณีที่ 6 ผู้บริหารมีปฏิกิริยารุนแรงมาก และไม่ยุติ  ครูต้องย้ายโรงเรียน  ครูเลิกสนใจปัญหาทั้งหมด แล้วหันมาสนใจเพียงการพัฒนานักเรียนเท่านั้น
กฏแห่งความสำเร็จ ของครู...
 • ซื่อสัตย์
 • รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
 • ในการประชุมไม่พูดคุย หรือมองไปทางอื่น
 • การศึกษาดูงานในที่ต่างๆควรมองหาประโยชน์และชื่นชมเขา
 • ไม่ให้งานคั่งค้างข้ามวัน
 • ใช้คำขอโทษและขอบคุณ แสดงความจริงใจเสนอ เช่น การปรบมือให้ดังนานกว่า 3 วินาที และกล่าวคำว่า ขอบคุณหลังจากได้รับการปฏิบัติที่ได้ทันทีภายใน 3 วินาที
Be the best teacher.You can be!
จงทำดีที่สุด เท่าที่จะทำได้
Advertisements

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง to “Symposium โรงเรียนในฝัน”

 1. supphawan สิงหาคม 22, 2010 ที่ 1:15 am #

  มีโอกาสได้รับฟังเรื่องดีดีแบบนี้ ทำให้รู้สึกว่า ระดับผู้บริหารของสพฐเรา มีวิสัยทัศน์ใหม่ๆ ที่ท่านจะไม่มาบรรยายเรื่องแบบขอไปที รู้สึกชื่นชมท่านมากๆ ขอเล่าบรรยากาศ ตอนแรกๆไม่ค่อยมีคนสนใจมากนัก แต่พอท่านบรรยายไปเรื่อยๆ ด้วยประเด็นที่น่าสนใจ โดนใจครู ก็มีคนมาจดบันทึกและนั่งฟังท่านมากขึ้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: