กรอบแนวคิดในการสอนวิทยาศาสตร์

29 ส.ค.

ตั้งชื่อซะดูดี มีหลักการ แท้ที่จริงแล้วบทความนี้ตั้งใจจะไว้เดือนความจำของตนเองและวางกรอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่ตนเองก็ได้รับผิดชอบเหมือนกัน แต่พอจะทำเป็นmemo สำหรับตนเองคนเดียวก็คิดว่า เรามาแชร์ความคิดดีกว่าค่ะ

หลักจากได้ลองศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรอิงมาตรฐาน ของหลักสูตรการศึกษาฯ2551 ก็สรุปว่า วิทยาศาสตร์ของเราจะต้องมีกิจกรรมที่จำเป็นต้องจัดใ้ห้แก่นักเรียนเป็นกิจกรรมหลักๆดังนี้

  1. คำถามชวนคิด เป็นกิจกรรมขยายความรู้ความคิดให้แก่นักเรียน เช่น คำถามสำหรับเรื่องการขยายพันธุ์พืชระดับประถมศึกษา ว่า “การขยายพันธุ์พืชวิธีการใดที่ไม่ทำให้เกิดการกลายพันธุ์ หรือ “ส่วนประกอบใดของพืชที่สำคัญที่สุด” คำถามเหล่านี้จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมกันคิดอภิปราย จากนั้นร่วมกันสรุปโดยครูเป็นผู้ทำให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนขึ้น นักเรียนบันทึกลงในสมุดหรือแบบบันทึกคำถามชวนคิด แล้วแต่เทคนิคของคุณครู
  2. social media อาจใช้เครื่องมือที่มีความซับซ้อนน้อย เช่นการตอบโต้กันบนweb board หรือขั้นสูงอาจใช้ facebook หรือ tweeter กันเลย ส่วนนี้เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนโดยอาศัยเครื่องมือบนอินเตอร์เน็ต  มุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาสมรรถภาพทางด้านเทคโนโลยี สร้างความแปลกใหม่ในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน กระตุ้นความคิดความกล้าในการแสดงความคิดเห็นให้แก่นักเรียน อีกทั้งยังช่วยพัฒนาคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้แก่นักเรียนได้ พัฒนาทักษะการอ่านและเขียนได้อีกด้วย  กิจกรรมนี้ครูอาจให้นักเรียนสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตแล้วแจ้งคำตอบกลับมา่ที่คุณครู หรืออื่นๆได้อีกมากมาย
  3. I love Internet  กิจกรรมนี้มุ่งให้นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ตในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ตามประเด็นต่างๆที่ครูกำหนดหรือนักเรียนสนใจ ทั้งด้านข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ ให้นักเรียนรู้จักการใช้อินเตอร์เน็ตมากกว่าความบันเทิงเพียงอย่างเดียว
  4. กิจกรรมกาญจนบุรีศรีสยาม     ไม่ลืมที่จะนำกรอบสาระท้องถิ่นเข้ามาเสริมการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ด้วย โดยนำไปบูรณาการในเนื้อหาการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้อง ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์ต่อไป

หวังว่าบันทึกกันลืม เตือนตัวเองฉบับนี้ จะมีประโยชน์ในการสร้างแนวคิดใหม่ๆสำหรับคุณครูในยุคที่่ทรหดอดทน อย่าลืมหาเวลาพักผ่อนหย่อนใจกันบ้างนะคะ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: