ของเล่น…ชิ้นใหม่

3 ส.ค.

หลังจากได้รับเกียรติบัตร จาก โครงการ SMEDU ของสทร. สพฐ.แล้ว ถือเป็นรางวัลชิ้นแรกของปีการศึกษานี้ เป็นรางวัลของความพยายามความมุมานะ ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะตัวเองเท่านั้น พี่น้องเพื่อนพ้องทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ เพราะสทร.เค้าติดตามจริงจัง ในการสัมมนาครั้งที่ 2 จัดที่ MAXX  HOTEL  BKK. มีผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากผลงานที่มีความโดดเด่น มานำเสนอแนวคิดและผลงานนอกจากนั้นท่านทั้งหลายยังได้แนะนำ ของฟรีที่น่าสนใจอีกด้วย ความจริงแล้ว ตอนแรกยังไม่ได้สนใจมากนัก แต่พอไปเยี่ยมชมเว็บของอาจารย์สุรชัย แห่งรร.ทวีธาภิเษก  ก็เลยนำแนวคิดของอาจารย์มาใช้ประโยชน์สำหรับงานที่รับผิดชอบด้วย สิ่งนั้นก็เลยจัดเป็นของเล่นชิ้นใหม่  แนะนำเลยละกัน มันคือ กล่องเครื่องมือสำหรับการแชทออนไลน์ ของ http://chatroll.com/ ลองเข้าไปสมัครใช้งานดู ไม่ยากเลยแถมฟรีอีกต่างหาก ถึงแม้จะมีข้อจำกัดคือ แชทออนไลน์ไม่เกิน 10คน ก็ถือว่ายังดีนะ เดี๋ยวถ้าได้ คศ.3 จะสมัครแบบเสียตังค์ให้ดู

Advertisements

เรื่องดี…ที่น่าอ่านจริงๆ

25 ก.ค.

ขอขอบคุณ http://www.qlf.or.th/

ผลการประเมิน smedu in Thailand

17 ก.ค.

ผ่านการประเมินแล้วค่ะ   ที่จริงแล้วได้ความกรุณาจาก สทร.มากพอสมควรที่ให้โอกาสครูอย่างตนเอง ให้ได้รับการประเมินให้ผ่าน การประเมินไม่ว่าจะได้รับผลการประเมินว่าอยู่ระดับคุณภาพใดก็ตาม ก็จะต้องพัฒนาต่อไปอย่างแน่นอน ก่อนอื่นอยากจะประเมินตนเองเสียก่อน

จุดเด่นของผลงาน

 • มีความพยายามใช้เครื่องมือ หลายเครื่องมือในการจัดกิจกรรมตามแนวทางของโครงการพัฒนาบุคลากรครูฯ เช่น Slide share / you tube / word press /
 • มีการใช้เครื่องมือที่นอกเหนือจากเครื่องมือที่ได้รับการแนะนำ นั่นคือ google site
 • มีความพยายามที่จะทำให้เกิด ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน อย่างง่ายๆและรวดเร็ว โดยใช้ spreadsheet  form เครื่องมือของgoogle doc
 • หนึ่งคน สองเว็บ สองกลุ่มสาระ อันนี้เป็นธรรมชาติของครูโรงเรียนขยายโอกาสที่จะต้องสอนมากกว่า 1 กลุ่มสาระฯ (สิ่งนี้ถือว่าตนเองทุ่มเท ถึงแม้ผลงานจะงั้นๆ แต่ก็ได้คะแนนความตั้งใจพยายามแน่ๆ)

จุดด้อยของผลงาน

 • ใช้เครื่องมือที่ สทร.แนะนำ เช่น  Slide share / you tube / word press / ยังไม่เต็มความสามารถของเครื่องมือ
 • นักเรียนยังไม่ได้มีส่วนร่วมเป็นผู้นำเสนอผลงานของตนเอง เช่น การส่งผลงานของตนเองสู่เครื่องมือต่างๆ

ทั้งหมดนี้ก็สรุปเพียงจุดสำคัญที่มองเห็นได้ในขณะนี้ ซึ่งจริงแล้วมีมากกว่า  แต่อยากจะกล่าวถึงข้อจำกัดของการทำงานครั้งนี้

 • นักเรียนขาดทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เพราะเครื่องมือSlide share / you tube / facebook/ tweeter ใหม่สำหรับนักเรียนอย่างมาก นักเรียนไม่รู้จักมาก่อน และไม่ทราบวิธีใช้ ครูไม่มีเวลามากพอที่จะสอนให้นักเรียนใช้เครื่องมือได้ระยะเวลาสั้นๆ
 • นักเรียนไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ที่บ้าน ทำให้การดำเนินการต่างต้องใช้ในชั่วโมงเรียนเท่านั้น หรือช่วงเวลาที่ให้บริการของโรงเรียนเท่านั้น จึงเกิดปัญหาด้ายความต่อเนื่องในการทำงานของนักเรียน กล่าวคือนักเรียนไม่สามารถทำงานได้เสร็จสิ้นที่โรงเรียน
 • ครูเหนื่อย ต้องยอมรับว่าการดำเนินการดังกล่าวทำให้เพิ่มภาระงาน ครูต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้น ไม่อยากจะบอกว่าไม่มีเวลา  เพราะเคยมีคนสพฐ.มาตรวจโรงเรียนแล้วบอกว่า อาจารย์ต้องปรับตัวให้ได้กับการไม่มีเวลาทำงานเพราะภาระงานมากมาย ก็ก้มหน้ารับ  ไม่ได้่บ่นสทร.ว่าทำใ้ห้เหนื่อย เพราะงานนี้เต็มใจอยู่แล้ว  แต่อยากแถลงว่า มันเหนื่อยนะ

ขอเสนอแนะในการดำเนินงาน

 • ถึงแม้เครื่องมือจะใหม่สำหรับนักเรียน ขอให้ครูปรับใ้ช้เครื่องมือง่ายๆก่อน อย่าไปยึดติดกับเครื่องมือ แต่ขอให้ยึดติดกับหลักการของโครงการ คือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน  แล้วค่อยๆแนะนำเครื่องมือใหม่ให้นักเรียนคุ้นเคยต่อไป
 • ถึงแม้ไม่มีเวลาทำสื่อเอง ก็พยายามลิงค์หาสื่อหลากหลาย ที่มีจำนวนมากในอินเตอร์เน็ต
 • ให้ครูให้กำลังใจตนเอง อย่าท้อแท้กับความเหนื่อย ถือคติ ทำบ้างดีกว่าไม่ทำ หรืออะไรต่างๆที่จะทำใ้ห้เราได้มีโอกาสเริ่มต้น อย่ามองเห็นแต่ปัญหาในหนทางข้างหน้า เพราะใครอยากจะเดินไปข้างหน้าหากรู้ว่ามีแต่ขวากหนาม บั่นทอนกำลังใจตนเองตั้งแต่ยังไม่ได้ลงมือทำ

ความภาคภูมิใจ

 • ทำได้ทุกอย่างด้วยตนเอง ได้รับคำแนะนำจากผู้อื่นบ้าง ประมาณ 20% ที่เหลือศึกษาด้วยตนเองทั้งสิ้น ขอบคุณพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ทุกท่าน ที่มอบคุณลักษณะที่ดีให้แก่ตนเอง

หากมีบางท่านอยากติดตามผลงานเชิญติดตามได้ที่เมนูด้านข้าง เว็บไซต์ที่ลงท้ายว่า SMEDU ค่ะ

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม

แนะนำหนังสือน่าอ่าน

13 ก.ค.

ช่วงนี้ต้องเตรียมวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการอ่านคิดวิเคราะห์ฯของนักเรียน  พอดีนึกถึงหนังสือชุดครบเครื่องเรื่องการคิด ของดร.สุวิทย์  มูลคำ ก็เลยนำของท่านมาอ่านดู ปรากฎว่าได้ความคิดเรื่องการจัดกิจกรรมมากทีเีดียว  หนังสือชุดนี้ประกอบด้วย

 1. การสอนคิดวิเคราะห์
 2. การสอนคิดเปรียบเทียบ
 3. การสอนคิดสังเคราะห์
 4. การสอนคิดวิพากษ์
 5. การสอนคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 6. การสอนคิดประยุกต๋์
 7. การสอนคิดเชิงมโนทัศน์
 8. การสอนคิดเชิงกลยุทธ์
 9. การสอนคิดแก้ปัญหา
 10. การสอนคิดบูรณาการ
 11. การสอนคิดสร้างสรรค์
 12. การสอนคิดอนาคต

ภายในแต่ละเล่มนอกจากจะประกอบด้วยแนวคิดทฤษฎีของการสอนคิดแบบต่างๆแล้ว ยังมีแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมเสนอแนะในการฝึกคิด รวมทั้งมีแบบฝึกคิดให้ดูเป็นตัวอย่างมากพอสมควร  หากยังหาแนวทางของตนเองที่ชัดเจนไม่ได้ ลองศึกษาเอกสารแล้วนำไปใช้ดูก่อน แล้วค่อยประยุกต๋สร้างสรรค์นวัตกรรมของตนเองขึ้นมา

หากสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบของการจัดกิจกรรมการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน อาจเข้าทางของนวัตกรรมการศึกษาที่เราสามารถเป็นเจ้าได้อย่างภาคภูมิใจเหมือนนะคะ

ลองมองหาเอกสารชุดนี้ ที่ห้องบริการงานวิชาการของโรงเรียนดูนะคะ

หลักสูตรใหม่ ครูไม่ใหม่

1 ก.ค.

ไม่ได้ว่าครูนะคะ ไม่ได้แปลว่าครูไม่พัฒนาหรือใดใดทั้งสิ้น แต่หมายความว่า ถึงแม้หลักสูตรจะใหม่ ปรับแล้วปรับอีก สิ่งหนึ่งที่ครูอย่างเราจะต้องดำเนินต่อไปก็คือ

 • ศึกษาหลักสูตร
 • ศึกษากระบวนการเรียนรู้
 • ต้องพัฒนา จัดหาสื่อการจัดการเรียนรู้
 • วางแผนพัฒนากระบวนการวัดประเมินผล
 • ตระหนักถึงว่าผู้เรียนจะต้องเรียนรู้อะไร และผู้เรียนจะได้อะไร
 • จัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีความหมาย ก็คือการที่ผู้เรียนเห็นถึงประโยชน์สามารถนำไปใช้ได้ ในชีวิตจริง ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวนักเรียนได้
 • ซ๋อมเสริมและวิจัยในชั้นเรียน

ต่อให้หลักสูตรใหม่แค่ไหน แต่ครูไม่ต้องใหม่หรอกค่ะ ครูเก่าครูแก่ ครูมืออาชีพอย่างเราไม่ต้องใหม่หรอกคะ ทำอย่างที่เคยต้องทำนั่นแหละค่ะ

อย่าท้อแท้ แล้วปล่อยให้หยากไย่มาเกาะเรานะคะ

ทำรายงานด้วยpower point

26 มิ.ย.

สัปดาห์ที่ผ่านมา ให้นักเรียนทำรายงานวิชาวิทยาศาสตร์ โดยการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  แล้วนำ้ข้อมูลมาแสดงโดยใช้โปรแกรม powerpoint  นักเรียนให้ความสนใจกันดีมาก  นักเรียนสามารถทำงานเสร็จทันตามเวลา แต่ยังพบจุดอ่อนและจุดแข็งของผลงานนักเรียน สรุปได้คือ

ข้อดี

 • นักเรียนสนใจในการทำงาน ตั้งใจทำงานกันเป็นอย่างดี
 • นักเรียนส่งงานครบ ทำงานได้สำเร็จ
 • ช่วยพัฒนาทักษะในการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตได้
 • ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ีดีขึ้น นักเรียนจะมีคำถามสอบถามครูมากขึ้น
 • นักเรียนส่งผลงานมาครูสามารถตรวจสอบเบื้องต้น แสดงข้อที่ควรพัฒนาให้นักเรียนแก้ไขได้ทันที

ข้อด้อย

 • นักเรียนมุ่งเน้นการตกแต่งslide เสียเวลากับกิจกรรมนี้มากเกินไป
 • ครูต้องคอยกำกับดูแลแนะแนวทางอย่างใกล้ชิด
 • นักเรียนยังนำเสนอรูปแบบที่ไม่น่าอ่าน เช่นพื้นหลังเด่นกว่าข้อความ ตัวหนังสือเล็กไป เป็นต้น

ข้อที่จะพัฒนาต่อไป

 • ให้นักเรียนนำเสนอรายงานหน้าชั้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย
 • ให้นักเรียนทำกิจกรรมเช่นนี้อีกเพื่อพัฒนาทั้งด้านทักษะการค้นคว้า สรุปรายงานและการนำเสนอรายงาน

ตัวอย่างงานของนักเรียน

โปรแกรม spss

22 มิ.ย.

ตอนนี้อาจมีหลายท่านกำลังทำผลงานทางวิชาการอยู่ ต้องการโปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูล แต่ทราบหรือไม่ spss นั้นติดลิขสิทธิ์นะคะ ขนาดบางสพท.จัดอบรม ทางเจ้าของลิขสิทธิ์ในประเทศไทยยังมีปฏิกิริยา แต่ถ้าเราทำงานวิจัยในนามนักศึกษา หรือเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยของเราจะเป็นผู้ดูแลเกี่ยวสิทธิ์ในการใช้โปรแกรมนี้

เพื่อเป็นการแก้ปัญหาในการวิเคราะห์ข้อมูลของครูๆอย่างเรา เดี๋ยวนี้เน็ตบ้านเราก็เร็วๆแรงๆ นี่เลยค่ะ การคำนวณ online ใช้วิเคราะห์ข้อมูลตามที่ต้องการได้เลยค่ะ

http://www.graphpad.com/quickcalcs/index.cfm แต่เป็นภาษาอังกฤษ ลองเข้าไปใช้ดูนะค่ะ เค้าให้ใช้ฟรีค่ะ